Vstupenky

Sobota Nedeľa
Deň (10.00 - 17.00)  10,- Eur Celodenná  15,- Eur
Večer (19.00 - 22.00)  10,- Eur
Vstupenky sa dajú zakúpiť v deň súťaže alebo na e-mailovej adrese:

posta@tkdanube.sk

Platba peňažným prevodom na číslo účtu: 179236012/0200
IBAN: SK89 0200 0000 0001 7923 6012, BIC: SUBASKBX

Vstupenky budú čakať v deň súťaže vo V.I.P. pokladni na meno.