Mr. Andrej Mičunek

Mr. Andrej Mičunek
Tanečný klub „Danube“ Bratislava je občianskym združením, ktoré sa už vyše 15 rokov orientuje na integračné aktivity pohybovo-tanečného a výtvarného charakteru pre zdravých a postihnutých ľudí. V súčasnosti máme okolo 200 aktívnych členov z komunít zdravých ľudí i ľudí s postihnutím vo veku od 5-60rokov. V našom tanečnom klube sa venujem párom v rôznych výkonnostných kategóriách v tanečnom športe i tanečnom športe na vozíčku a ako jediný na Slovensku sa venujeme tancu integrovaných párov. V integrovanom tanečnom páre je jeden z tanečníkov „profesionál“ a druhý je tanečník s určitým typom postihnutia (mentálne, sluchové, zrakové, fyzické- vozíčkari).
V našom tanečnom klube sa zameriavame na integráciu. Integrácia zdravej populácie a telesne postihnutých ľudí, ich vzájomná komunikácia, spolupráca a hlavne porozumenie, zlúčenie všetkých vekových skupín a všetky druhy postihnutia, to všetko nás charakterizuje a robí výnimočnými.
Začiatky medzinárodných tanečno-integračných festivalov siahajú do roku 1997, kedy sa po prvýkrát v histórii organizoval tento typ festivalu. V rokoch 1998 – 2003 sa festival realizoval v Moyzesovej sieni. V roku 2003 sa v priestoroch PKO konali po prvýkrát Majstrovstvá Slovenskej republiky v spoločenskom tanci na vozíčku a spustila sa lavína úspechov doma i v zahraničí. Vyvrcholením tohto pionierskeho obdobia boli medzinárodné majstrovstvá SR v spoločenskom tanci na vozíčku SLOVAKIA OPEN 2004 v bratislavskej REDUTE. Naše súťaže následne pokračovali v každom roku a z roka na rok sme prinášali pre všetkých niečo nové a zaujímavé, aby sme prekvapili nielen Slovensko, ale aj celý svet.
Ambíciou tohto ročníka súťaže je nadviazať na úspešné predchádzajúce ročníky tohto podujatia, ktorého hlavným cieľom je integrácia postihnutých a nepostihnutých jedincov, ktorý predvádzajú svoje tanečné umenie. Prebiehať tu budú medzinárodné súťaže v tanečnom športe i v tanečnom športe na vozíčku v rôznych výkonnostných kategóriách, súťaže v spoločenskom tanci zrakovo postihnutých, v spoločenskom tanci mentálne postihnutých a celá súťaž bude spojená s celonárodnou prehliadkou tanečného umenia rôznych tanečných súborov a vystúpenia spevákov.
Tento rok už po tretíkrát usporiadame súťaž v šou tancoch na vozíčku, kde nám jednotlivé páry z rôznych krajín sveta opäť predvedú svoje tanečné umenie v tzv. „showdance“, ktoré sú ešte stále novinkou na súťaži v tanečnom športe na vozíčku nielen na Slovensku, ale i vo svete.
Andrej Mičunek - prezident Tanečného klubu „Danube“ Bratislava, viceprezident Slovenského zväzu tanečného športu na vozíčku, medzinárodne uznávaný rozhodca WDSF. Má niekoľko ročné skúsenosti v tanečnom športe, v tanečnom športe na vozíčku, v práci s integrovanými tanečnými pármi a v spoločenskom tanci s ľuďmi s rôznym typom postihnutia. Vychoval niekoľko špičkových párov v kategórii tanečného športu i tanečného športu na vozíčku, ktoré úspešne reprezentovali a reprezentujú našu krajinu nielen u nás, ale predovšetkým v zahraničí. Zakladal so svojimi pármi tanec na vozíčku v Kanade, v Rakúsku, vo Veľkej Británii. Ako prvý Slovák prednášal na uznávanom kongrese v Blackpoole. Na súťaži v Hong Kongu i v Kanade so svojimi pármi prezentoval tanečný šport na vozíčku prostredníctvom výnimočných šou tancoch na vozíčku.