Kontakt

Pokojne sa na nás obráťte ak máte problém...
Kontaktná osoba:
Mr. Andrej Mičunek
Tel. č.: 0903 348 500
E-mail: posta@danube.sk
Posledný dátum registrácie: 7. 10. 2013
Adresa súťaže
Hotel Sheraton
Pribinova 12
811 09 Bratislava, Slovakia